De Franse kerk

Église Française

Omstreeks 1685 ontvluchtten 200.000 protestanten, die zichzelf hugenoten noemden, Frankrijk. Bloedige vervolgingen dreven 35.000 van hen naar de Noordelijke Nederlanden. Daar vonden ze geloofsgenoten. In Voorburg vestigden zich relatief veel hugenoten die aan hun Franse identiteit bleven vasthouden. Dat paste in de trend van verfransing in de Republiek der Nederlanden. Dit creëerde de voedingsbodem waarop in 1726 de Franse kerk werd gebouwd. Ook Voorburgers die niet tot de hugenoten behoorden voelden zich tot de kerkgemeenschap aangetrokken. Zij maakten er een gewoonte van om 'op z'n Frans' ter kerke te gaan. Zo werd de kerk een gebedshuis voor hugenoten én hun dorpsgenoten.

Tot 1750 kende de kerk een grote bloei met een deftige uitstraling. De groei nam daarna in snel tempo af. In 1926, na precies 200 jaar, was het aantal leden zo afgenomen dat aan de Franstalige diensten een einde kwam. Het kerkje werd toen verhuurd aan de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg. In 1941 voegden de paar overgebleven leden van de oorspronkelijke Franse kerk zich bij de Waalse kerk in Den Haag. Uiteindelijk werd op 31 december 1948 het kerkje verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, met 53.000 gulden de hoogste bieder. Voor dit kerkgenootschap met circa 200 leden is Église Française nog slechts de naam van het gebouw.

Het orgel stond oorspronkelijk op de galerij, achter de loge van de familie Halewijn. Het eerste orgel was afkomstig uit de Remonstrantse kerk in Den Haag. Bouwer was Isaac Reichner en het is geplaatst in 1806. Omstreeks 1928 moet er een nieuw orgel geplaatst zijn. In 1959 werd wederom een nieuw orgel geplaatst van de firma Verweijs uit Amsterdam, dat in 1975 (en wellicht in 1997 nogmaals) werd gerestaureerd. Bij het verplaatsen naar beneden -met de speeltafel naast de kansel- is het fraaie front verdwenen. Wel bleef veel oud pijpwerk gespaard. In september 2012 werd het orgel wederom vervangen, ditmaal door het Flentroporgel dat van de gereformeerde gemeente in Elspeet was gekocht.

Bron: Wikipedia

Verzameling documenten