Verschillende diensten

 

De morgendienst wordt ingevuld met een diversiteit aan muziekstijlen, een speciaal moment voor jonge kinderen, en een crèche voor de jongste kinderen.

 

De middagdienst heeft een ander karakter, biedt meer ruimte voor bezinning, en gemeentezang, begeleid door piano of orgel, en onderling contact.

 

Iedere zondag is het onderwerp van beide diensten verschillend, waardoor, als de dagbesteding het toelaat, het niet bezwaarlijk is ze beiden te bezoeken.