Kringen

Veel gemeenteleden van onze gemeente zijn lid van een kleine groep. In deze kleinere verbanden ontmoeten wij elkaar doordeweeks en praten we over ons geloof en leven. Zo proberen we elkaar te helpen in onze toewijding aan God en in onze betrokkenheid naar elkaar. De meeste kleine groepen komen één keer in de twee weken bij elkaar. We bestuderen de bijbel, bidden met elkaar, leven met elkaar mee en praten over diverse onderwerpen met elkaar door.

Door middel van deze kringen willen wij ook nieuwe leden en/of nieuw-gelovigen zich snel laten thuis voelen in onze gemeente. Ben je geïnteresseerd in zo’n kleine groep en wil je eens een kijkje komen nemen, dan ben je hartelijk welkom! Aanschuiven mag altijd.

Wil je meer informatie over de kringen, of wil je eens een kijkje komen nemen, dan kun je contact opnemen met onze predikant of pastorale medewerker.