Kerkdienst meemaken

Iedere zondag is er om 10:00 en 17:00 uur een kerkdienst in de Franse kerk van ongeveer een uur. We houden kerkdiensten om met elkaar tot God te bidden, Hem te eren en over de Bijbel te leren. We zingen liederen, we luisteren naar een preek en bidden met elkaar. We laten ons ‘voeden’ door wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. Het is een uur van rust; een uur van niet-presteren. We proberen daarbij onbekommerd recht te doen aan verschillen in de vormen van geloofsbeleving.

In de dienst van 10.00 uur is er voor de kinderen tijdens de dienst een interactief moment waar het onderwerp van die ochtend wordt uitgelegd op een speelse en voor hen begrijpelijke manier. Ook krijgen ze een ‘preekverwerkingsblad’. Tijdens de preek is er 1x in de maand crèche+ (groep 1-2 basisschool) of kinderbijbelclub (groep 3-5 basisschool). De allerkleinsten worden opgevangen in de crèche. In de dienst wordt een diversiteit aan muziekstijlen toegepast.

De dienst van 17.00 uur heeft een ingetogener karakter, meer gericht op bezinning, gemeentezang -begeleid door piano of orgel- en onderling contact.

Wil je dit ook eens meemaken? Je bent van harte uitgenodigd om in de Franse kerk een kerkdienst bij te wonen! Na iedere ochtenddienst is er bovendien gelegenheid om met elkaar na te praten, en elke eerste zondag van de maand serveren we koffie en thee. Een mooie manier om kennis te maken met onze gemeente.